Od momentu powstania ponad dekadę temu, nasza kancelaria była ceniona za udzielanie klientom praktycznych porad w trudnych sytuacjach oraz dogłębną wiedzę prawniczą w różnych obszarach praktyki. 70% naszej bazy klientów to firmy zagraniczne lub inwestorzy prywatni, a reszta lokalni...
Prawo spółek obejmuje zakładanie spółek, zgromadzenia wspólników i innych organów, powoływanie i odwoływanie członków organów, ład korporacyjny, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego i podobne regulacje. Prawnicy kancelarii świadczą następujące usługi związane z...
Prawo karne wyróżnia wyjątkowo poważne, potencjalne konsekwencje lub sankcje za nieprzestrzeganie jego zasad[8]. Każde przestępstwo składa się z elementów przestępczych. W niektórych jurysdykcjach za najpoważniejsze przestępstwa może zostać nałożona kara śmierci. Mogą zostać nałożone kary fizyczne lub cielesne...
Prawo konkurencji to jedna z najważniejszych gałęzi prawa w dzisiejszym biznesie. Praktyka prawa konkurencji obejmuje ochronę wolności uczciwej konkurencji. Po przystąpieniu Litwy do UE przepisy unijne bezpośrednio regulujące konkurencję i zakazujące ograniczeń konkurencji...
Prawo procesowe i arbitrażowe obejmuje spory sądowe i pozasądowe, negocjacje (alternatywne sposoby rozwiązywania sporów), sądy wszystkich instancji oraz arbitraże. Nasi prawnicy świadczą następujące usługi związane z prowadzeniem sporów sądowych i arbitrażowych: udzielają porad prawnych, reprezentują klientów w postępowaniu przedprocesowym...
Prawo farmaceutyczne reguluje produkcję, dystrybucję, marketing, rejestrację leków na receptę i bez recepty. Prawo lekarskie reguluje sprawy sektora zdrowia, nasi prawnicy mają doświadczenie w doradztwie firmom dostarczającym sprzęt medyczny klientom prywatnym i budżetowym....
Prawo energetyczne obejmuje korzystanie ze źródeł energii – wody, energii elektrycznej, gazu, ropy i innych zasobów – oraz regulacje dotyczące spółek działających w sektorze energetycznym. Nasi prawnicy świadczą następujące usługi: Doradztwo w zakresie wykorzystania energii, finansowanie i rozwój projektów, handel i dostawy energii, energia...
Ochrona środowiska jest bardzo ważnym zadaniem dla jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego prawo ochrony środowiska jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin prawa zarówno w UE, jak i na Litwie. W ostatnim czasie bardzo ważnym procesem jest harmonizacja litewskiej...
Prawo UE nieustannie ewoluuje: początkowo skupiało się na sprawnym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, a później zostało rozszerzone na takie obszary, jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, kontrola graniczna, azyl i wizy, policja, sądownictwo i inne. W tych ostatnich sektorach decyzje są zwykle podejmowane przez międzyrządowe...
Prawo finansowe i bankowe jest gałęzią prawa, która obejmuje finansowanie przedsiębiorstw i projektów, bankowość oraz giełdę. Prawnicy kancelarii świadczą następujące usługi z zakresu prawa finansowego i bankowego w Wilnie i na Litwie: doradztwo i pomoc w przygotowaniu różnych transakcji i programów finansowych: od...
Stosunki ubezpieczeniowe obejmują stosunki umowne ubezpieczeń na życie i majątkowych, stosunki prawne reasekuracji, zarządzanie, kontrolę i finanse firm ubezpieczeniowych oraz nadzór państwowy nad działalnością ubezpieczeniową. Prawo ubezpieczeniowe obejmuje również zakładanie firm ubezpieczeniowych, licencjonowanie...
MIGRACJA, WIZY I OBYWATELSTWO Ponieważ Litwa jest częścią strefy Schengen, prawnicy naszej kancelarii pomagają w uzyskaniu zaproszeń, wiz Schengen, pozwoleń na życie i pracę oraz obywatelstwa UE.
Obszar własności intelektualnej i technologii informacyjnej obejmuje doradztwo w zakresie praw autorskich, wynalazków, znaków towarowych, handlu elektronicznego, telekomunikacji, ochrony danych osobowych i powiązanych przepisów. Nasi prawnicy świadczą następujące usługi z zakresu własności intelektualnej i informacji...
Prawo pracy jest gałęzią prawa, która reguluje stosunki między pracownikiem a pracodawcą oraz kwestie z tym związane. Nasi prawnicy świadczą następujące usługi z zakresu prawa pracy: doradzają i reprezentują klientów w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy; pomagać w rozwiązywaniu problemów pracy...
Międzynarodowe prawo prywatne reguluje stosunki prawne z elementem zagranicznym. Posiadamy doświadczenie w sprawach sporów międzynarodowych oraz międzynarodowych postępowań cywilnych. Praktyka prawa fuzji i przejęć obejmuje pomoc związaną z zakupem przedsiębiorstw, prywatyzacją, przejęciem i przeniesieniem...
Prawo nieruchomości obejmuje transakcje związane z nieruchomościami, użytkowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, planowaniem przestrzennym, budownictwem i pokrewnymi przepisami. Nasi prawnicy świadczą następujące usługi z zakresu prawa nieruchomości: doradzają klientom w zakresie struktury nieruchomości, kupna i sprzedaży, najmu i innych...
Transport to jedna z największych, najważniejszych i najintensywniej rozwijających się dziedzin gospodarki na Litwie. Wspólna polityka transportowa to jeden z priorytetów UE. Udział Litwy w traktatach i konwencjach międzynarodowych w dziedzinie transportu mających na celu ujednolicenie przepisów przewozowych na...

LawFirm.Limited działa od 2000 roku w Wilnie, stolicy Litwy. Świadczymy usługi prawne na wysokim poziomie klientom litewskim i międzynarodowym. Nasza kancelaria prawna w Wilnie na Litwie bardzo uważnie śledzi wszystkie tendencje rozwoju naszego zawodu w Europie. Mamy również pełnomocników reprezentujących w Kłajpedzie, naszym litewskim mieście portowym oraz w Kownie, drugim co do wielkości mieście Litwy.

Konsultacje z klientami w wielu dziedzinach prawa

Naczelną zasadą Kancelarii jest doradztwo klientom w wielu dziedzinach prawa. Postawiliśmy sobie za priorytet, aby nasi klienci nie musieli zastanawiać się, gdzie znaleźć odpowiednią osobę do rozwiązania ich problemów – nasi klienci wiedzą, że prawnicy są zawsze gotowi im pomóc.

Reprezentacja klientów w sądzie

Spór prawny jest naturalną częścią współczesnego społeczeństwa i każdy człowiek ma konstytucyjne prawo do obrony swoich interesów w sądzie. System sądownictwa jest zbiorem ściśle sformalizowanych procedur i tym samym wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Jakość radców prawnych jest szczególnie istotna, gdyż jej brak może prowadzić do negatywnego rozstrzygnięcia sporu sądowego. Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu interesów Klienta w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych wszystkich instancji sądowych.​

Sporządzanie umów i innych dokumentów prawnych

Większość sporów sądowych w taki czy inny sposób dotyczy stosunków umownych. Dlatego konieczne jest przygotowanie umów tak, aby prawa i obowiązki stron zostały określone z odpowiednią jasnością i uwzględniono wszystkie obowiązujące akty prawne. Aby osiągnąć optymalne rozwiązanie, a także uniknąć ewentualnych sporów prawnych w przyszłości, konieczne jest skorzystanie z usług prawnika przy sporządzaniu umów lub innych dokumentów prawnych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu wszelkiego rodzaju dokumentacji prawnej, począwszy od prostych petycji, przez agencje rządowe, aż po skomplikowane umowy.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, akceptujesz używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Przewiń na górę