Sinds de oprichting, meer dan tien jaar geleden, staat ons kantoor bekend om het verstrekken van praktisch advies aan cliënten in moeilijke situaties en het verstrekken van diepgaande juridische expertise op verschillende praktijkgebieden. 70% van ons klantenbestand zijn buitenlandse bedrijven of particuliere investeerders, en de rest lokaal...
Het vennootschapsrecht omvat de oprichting van vennootschappen, vergaderingen van aandeelhouders en andere organen, benoeming en intrekking van leden van de organen, corporate governance, verhoging en verlaging van het aandelenkapitaal en soortgelijke regelgeving. Onze advocaten kantoorrecht verlenen de volgende diensten op het gebied van ondernemingsrecht...
Het strafrecht onderscheidt zich door de unieke ernstige, mogelijke gevolgen of sancties voor het niet naleven van de regels.[8] Elke misdaad is samengesteld uit criminele elementen. De doodstraf kan in sommige rechtsgebieden worden opgelegd voor de ernstigste misdrijven. Lichamelijke of lijfstraffen kunnen worden opgelegd...
Het mededingingsrecht is een van de meest relevante rechtstakken in het hedendaagse bedrijfsleven. De praktijk van het mededingingsrecht omvat de bescherming van de vrijheid van eerlijke concurrentie. Na de toetreding van Litouwen tot de EU, reguleert de EU-wetgeving de concurrentie rechtstreeks en verbiedt de concurrentiebeperkingen...
Proces- en arbitragerecht omvat gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen, onderhandeling (alternatieve manieren om geschillen op te lossen), rechtbanken van alle instanties en arbitrages. Onze advocaten verlenen de volgende diensten met betrekking tot procesvoering en arbitrage: adviseren, vertegenwoordigen van cliënten in het vooronderzoek...
Het farmaceutisch recht regelt de productie, distributie, marketing, registratie van receptplichtige en niet-receptplichtige farmaceutische stoffen. De medische wet regelt zaken in de gezondheidssector, onze advocaten hebben ervaring met het raadplegen van de bedrijven die medische apparatuur leveren aan particuliere en budgetklanten....
Het energierecht dekt het gebruik van energiebronnen – water, elektriciteit, gas, olie en andere hulpbronnen – en de regulering van bedrijven die actief zijn in de energiesector. Onze advocaten verlenen de volgende diensten: Advisering over energieverbruik, projectfinanciering en -ontwikkeling, handel en levering van energie, energie...
Milieubescherming is een zeer belangrijke taak voor de levenskwaliteit van de huidige en toekomstige generaties. Daarom is het milieurecht momenteel een van de snelst ontwikkelende rechtsgebieden, zowel in de EU als in Litouwen. Een zeer belangrijk proces is de laatste tijd de harmonisatie van de Litouwse...
Het EU-recht evolueert voortdurend: het was aanvankelijk gericht op de goede werking van de interne markt en werd later uitgebreid naar gebieden als buitenlands en veiligheidsbeleid, grenscontrole, asiel en visa, politie, justitie en meer. In deze laatste sectoren worden de beslissingen meestal genomen door intergouvernementele...
Financierings- en bankrecht is een rechtstak die de financiering van ondernemingen en projecten, het bankwezen en de beurs omvat. Onze advocatenkantoren bieden de volgende financiële en bankrechtelijke diensten aan in Vilnius en Litouwen: adviseren en assisteren bij het voorbereiden van verschillende financiële transacties en regelingen: van...
Verzekeringsrelaties omvatten contractuele relaties op het gebied van levens- en schadeverzekeringen, rechtsverhoudingen in herverzekering, beheer, controle en financiering van verzekeringsmaatschappijen en staatstoezicht op verzekeringsactiviteiten. Het verzekeringsrecht omvat ook het oprichten van verzekeringsmaatschappijen, het verlenen van vergunningen...
MIGRATIE, VISUM EN BURGERSCHAP Aangezien Litouwen deel uitmaakt van het Schengengebied, helpen onze advocaten bij het verkrijgen van uitnodigingen, Schengenvisa, levens- en werkvergunningen en het EU-burgerschap.
Het gebied van intellectueel eigendom en informatietechnologie omvat advies over auteursrecht, uitvindingen, handelsmerken, elektronische handel, telecommunicatie, bescherming van persoonsgegevens en aanverwante wetgeving. Onze advocaten verlenen de volgende diensten op het gebied van intellectueel eigendom en informatie...
Het arbeidsrecht is de rechtstak die de betrekkingen tussen een werknemer en een werkgever en aanverwante zaken regelt. Onze advocaten verlenen de volgende diensten op het gebied van arbeidsrecht: advisering en vertegenwoordiging van cliënten in individuele en collectieve arbeidsverhoudingen; assisteren bij het oplossen van arbeidsvraagstukken...
Het internationaal privaatrecht regelt de rechtsbetrekkingen met het buitenlandse element. Wij hebben ervaring op het gebied van internationale procesvoering en internationale civiele procedures. De praktijk van het fusie- en overnamerecht omvat bijstand met betrekking tot de aankoop van bedrijven, privatiseringen, overnames en overdrachten...
Vastgoedrecht omvat transacties met betrekking tot onroerend goed, gebruik en beheer van onroerend goed, ruimtelijke ordening, bouw en aanverwante wetgeving. Onze advocaten verlenen de volgende diensten op het gebied van vastgoedrecht: cliënten adviseren over de inrichting van onroerend goed, aan- en verkoop, huur en andere...
Transport is een van de grootste, belangrijkste en meest ontwikkelende economische gebieden in Litouwen. Het gemeenschappelijk vervoersbeleid is een van de prioriteiten van de EU. De deelname van Litouwen aan internationale verdragen en conventies op het gebied van vervoer, gericht op eenmaking van de vervoersregels op de internationale...

LawFirm.Limited werkt sinds het jaar 2000 in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Wij bieden juridische diensten op hoog niveau aan Litouwse en internationale cliënten. Ons advocatenkantoor in Vilnius, Litouwen, volgt zeer nauwkeurig alle tendensen van de ontwikkeling van ons beroep in Europa. We hebben ook de vertegenwoordigende advocaten in Klaipeda, onze Litouwse zeehavenstad en Kaunas, de op één na grootste stad van Litouwen.

Advisering van cliënten op vele rechtsgebieden

Het belangrijkste principe van advocatenkantoor is de begeleiding van cliënten op vele rechtsgebieden. We hebben er een prioriteit van gemaakt dat onze klanten niet hoeven na te denken waar ze de juiste persoon kunnen vinden om hun problemen op te lossen - onze klanten weten dat de advocaten altijd klaar staan om hen te helpen.

Vertegenwoordiging van cliënten in de rechtbank

Een juridisch geschil is een natuurlijk onderdeel van de moderne samenleving en iedereen heeft een grondwettelijk recht om zijn belangen voor de rechtbank te beschermen. Het gerechtelijk apparaat is een verzameling van strikt geformaliseerde procedures en vereist dus passende vaardigheden en ervaring. Vooral de kwaliteit van advocaten is van belang omdat het ontbreken daarvan kan leiden tot een negatief resultaat in een geschil bij de rechtbank. Advocatenkantoor heeft ruime ervaring met het behartigen van de belangen van cliënten in civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken van alle rechtbanken.​

Opstellen van contracten en andere juridische documenten

De meeste gerechtelijke geschillen hebben op de een of andere manier te maken met contractuele verhoudingen. Daarom is het absoluut noodzakelijk om contracten op te stellen zodat de rechten en verantwoordelijkheden van de partijen met de nodige duidelijkheid worden gedefinieerd en alle toepasselijke rechtshandelingen in overweging worden genomen. Om tot een optimale oplossing te komen en ook om mogelijke juridische geschillen in de toekomst te vermijden, is het noodzakelijk om een advocaat in te schakelen bij het opstellen van contracten of andere juridische documenten. Advocatenkantoor heeft uitgebreide ervaring in het opstellen van allerlei juridische documentatie, variërend van eenvoudige verzoekschriften tot overheidsinstanties tot gecompliceerde contracten.

We gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Scroll naar boven