Kopš tās dibināšanas pirms vairāk nekā desmit gadiem mūsu birojs ir ticis novērtēts par praktisku padomu sniegšanu klientiem sarežģītās situācijās un padziļinātu juridisko pieredzi dažādās prakses jomās. 70% mūsu klientu lokā ir ārvalstu uzņēmumi vai privātie investori, bet pārējie vietējie...
Uzņēmumu tiesības ietver sabiedrību dibināšanu, akcionāru un citu institūciju sapulces, institūciju locekļu iecelšanu un atsaukšanu, korporatīvo pārvaldību, pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu un tamlīdzīgu regulējumu. Mūsu biroja juristi sniedz šādus pakalpojumus, kas saistīti ar uzņēmumu...
Krimināltiesības ir raksturīgas unikāli nopietnajām, iespējamām sekām vai sankcijām par to noteikumu neievērošanu[8]. Katrs noziegums sastāv no krimināliem elementiem. Dažās jurisdikcijās par vissmagākajiem noziegumiem var tikt piemērots nāvessods. Var piemērot fizisku vai miesassodu...
Konkurences tiesības ir viena no aktuālākajām tiesību nozarēm mūsdienu biznesā. Konkurences tiesību prakse ietver godīgas konkurences brīvības aizsardzību. Lietuvai iestājoties ES, ES tiesību akti, kas tieši regulē konkurenci un aizliedz konkurences ierobežojumus...
Tiesvedības un šķīrējtiesas tiesības ietver tiesas un ārpustiesas strīdus, sarunas (alternatīvi strīdu risināšanas veidi), visu instanču tiesas un šķīrējtiesas. Mūsu juristi sniedz šādus ar tiesvedību un šķīrējtiesu saistītus pakalpojumus: sniedz konsultācijas, pārstāv klientus pirmstiesas...
Farmācijas likums regulē recepšu un bezrecepšu farmaceitisko vielu ražošanu, izplatīšanu, tirdzniecību, reģistrāciju. Medicīnas tiesības regulē veselības nozares lietas, mūsu juristiem ir pieredze konsultējot uzņēmumus, kas piegādā medicīnisko aprīkojumu privātiem un budžeta klientiem....
Enerģētikas likums aptver enerģijas avotu – ūdens, elektrības, gāzes, naftas un citu resursu – izmantošanu un enerģētikas sektorā strādājošo uzņēmumu regulējumu. Mūsu juristi sniedz šādus pakalpojumus: konsultē par enerģijas izmantošanu, projektu finansēšanu un attīstību, enerģijas tirdzniecību un piegādi, enerģētikas...
Vides aizsardzība ir ļoti svarīgs uzdevums pašreizējo un nākamo paaudžu dzīves kvalitātei. Tāpēc vides tiesības šobrīd ir viena no visstraujāk augošajām tiesību jomām gan ES, gan Lietuvā. Pēdējā laikā ļoti nozīmīgs process ir bijis Lietuvas...
ES tiesību akti nepārtraukti attīstās: sākotnēji tie bija vērsti uz iekšējā tirgus netraucētu darbību, bet vēlāk tika paplašināti tādās jomās kā ārpolitika un drošības politika, robežkontrole, patvērums un vīzas, policija, tiesu iestādes un citas. Pēdējās nozarēs lēmumus parasti pieņem starpvaldību...
Finanšu un banku tiesības ir tiesību nozare, kas ietver uzņēmumu un projektu finansēšanu, banku darbību un akciju tirgu. Mūsu biroja juristi sniedz šādus finanšu un banku tiesību pakalpojumus Viļņā un Lietuvā: konsultē un palīdz dažādu finanšu darījumu un shēmu sagatavošanā: no...
Apdrošināšanas attiecības ietver dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas līgumattiecības, pārapdrošināšanas tiesiskās attiecības, apdrošināšanas sabiedrību vadību, kontroli un finanses un apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību. Apdrošināšanas likums aptver arī apdrošināšanas sabiedrību dibināšanu, licencēšanas...
MIGRĀCIJA, VĪZAS UN PILSONĪBA Tā kā Lietuva ir Šengenas zonas daļa, mūsu advokātu biroja juristi palīdz iegūt ielūgumus, Šengenas vīzas, dzīves un darba atļaujas un ES pilsonību.
Intelektuālā īpašuma un informācijas tehnoloģiju jomā ietilpst konsultācijas par autortiesībām, izgudrojumiem, preču zīmēm, elektronisko tirdzniecību, telekomunikācijām, personas datu aizsardzību un saistītiem tiesību aktiem. Mūsu juristi sniedz šādus pakalpojumus intelektuālā īpašuma un informācijas jomā...
Darba tiesības ir tiesību nozare, kas regulē darbinieka un darba devēja attiecības un ar tiem saistītos jautājumus. Mūsu juristi sniedz ar darba tiesībām saistītos pakalpojumus: konsultē un pārstāv klientus individuālajās un kolektīvajās darba attiecībās; palīdzēt atrisināt darba problēmas...
Starptautiskās privāttiesības regulē tiesiskās attiecības ar ārvalstu elementu. Mums ir pieredze starptautisko tiesvedību un starptautisko civilprocesu lietās. Apvienošanās un pārņemšanas tiesību prakse ietver palīdzību saistībā ar uzņēmuma iegādi, privatizāciju, iegādi un nodošanu...
Nekustamā īpašuma tiesības ietver darījumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma izmantošanu un pārvaldīšanu, teritorijas plānošanu, būvniecību un ar to saistītos tiesību aktus. Mūsu juristi sniedz šādus nekustamā īpašuma tiesību pakalpojumus: konsultē klientus par nekustamā īpašuma struktūru, pirkšanu un pārdošanu, nomu un citiem...
Transports ir viena no lielākajām, nozīmīgākajām un intensīvāk augošajām ekonomikas jomām Lietuvā. Kopējā transporta politika ir viena no ES prioritātēm. Lietuvas dalība starptautiskajos līgumos un konvencijās transporta jomā, kuru mērķis ir unificēt transporta noteikumus starptautiskajā...

LawFirm.Limited kopš 2000. gada strādā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Sniedzam augsta līmeņa juridiskos pakalpojumus Lietuvas un starptautiskajiem klientiem. Mūsu advokātu birojs Viļņā, Lietuvā, ļoti rūpīgi seko līdzi visām mūsu profesijas attīstības tendencēm Eiropā. Mums ir arī pārstāvniecības advokāti mūsu Lietuvas ostas pilsētā Klaipēdā un Lietuvas otrajā lielākajā pilsētā Kauņā.

Klientu konsultēšana daudzās tiesību jomās

Juridiskā biroja galvenais princips ir klientu konsultēšana daudzās tiesību jomās. Par prioritāti esam izvirzījuši to, ka mūsu klientiem nav jādomā, kur atrast īsto cilvēku problēmu risināšanai – mūsu klienti zina, ka juristi vienmēr ir gatavi viņiem palīdzēt.

Klientu pārstāvība tiesā

Tiesisks strīds ir mūsdienu sabiedrības dabiska sastāvdaļa un ikvienam cilvēkam ir konstitucionālas tiesības aizstāvēt savas intereses tiesā. Tiesu sistēma ir stingri formalizētu procedūru kopums, un tāpēc tai ir vajadzīgas atbilstošas ​​prasmes un pieredze. Īpaši svarīga ir advokātu kvalitāte, jo tās trūkums var novest pie negatīva strīda tiesā iznākuma. Advokātu birojam ir plaša pieredze, pārstāvot klienta intereses visu instanču tiesu civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās.

Līgumu un citu juridisku dokumentu sagatavošana

Lielākā daļa tiesas strīdu vienā vai otrā veidā ir saistīti ar līgumattiecībām. Tāpēc obligāti ir jāsagatavo līgumi tā, lai pušu tiesības un pienākumi būtu pietiekami skaidri definēti un tiktu ņemti vērā visi piemērojamie tiesību akti. Lai panāktu optimālu risinājumu un arī izvairītos no iespējamiem juridiskiem strīdiem nākotnē, ir nepieciešams izmantot jurista pakalpojumus, sagatavojot līgumus vai citus juridiskus dokumentus. Advokātu birojam ir liela pieredze visa veida juridiskās dokumentācijas sagatavošanā, sākot no vienkāršiem lūgumrakstiem līdz valsts iestādēm un beidzot ar sarežģītiem līgumiem.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai sniegtu jums vislabāko tiešsaistes pieredzi. Piekrītot, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai saskaņā ar mūsu sīkdatņu politiku.

Scroll to Top