Yrityksemme on yli vuosikymmenen takaisesta perustamisestaan lähtien ollut arvostettu asiakkaalle käytännön neuvojen tarjoajana vaikeissa tilanteissa sekä syvällisen juridisen asiantuntemuksen tarjoajana eri toimialoilla. 70% asiakaskunnastamme on ulkomaisia yrityksiä tai yksityisiä sijoittajia ja loput paikallisia...
Yhtiöoikeus sisältää yhtiöiden perustamisen, yhtiökokoukset ja muut toimielimet, toimielinten jäsenten nimittämisen ja erottamisen, hallinnon, osakepääoman korotuksen ja alentamisen sekä vastaavan sääntelyn. Asianajajamme tarjoavat seuraavat yritykseen liittyvät palvelut...
Rikoslainsäädäntö erottuu ainutlaatuisen vakavista, mahdollisista seurauksista tai seuraamuksista, jos sen sääntöjä ei noudateta.[8] Jokainen rikos koostuu rikollisista elementeistä. Kuolemanrangaistus voidaan määrätä joillain lainkäyttöalueilla vakavimmista rikoksista. Fyysinen tai ruumiillinen rangaistus voidaan tuomita...
Kilpailuoikeus on yksi tämän päivän liike-elämän tärkeimmistä oikeudenaloista. Kilpailuoikeuden käytäntöön kuuluu reilun kilpailun vapauden suojelu. Liettuan EU-jäsenyyden myötä kilpailua suoraan säätelevä ja kilpailunrajoituksia kieltävä EU-lain...
Oikeudenkäynti- ja välimiesoikeuslakiin kuuluvat oikeudelliset ja tuomioistuinten ulkopuoliset riidat, neuvottelut (vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat), kaikkien oikeusasteiden tuomioistuimet ja välimiesmenettelyt. Asianajajamme tarjoavat seuraavia oikeudenkäynteihin ja välimiesmenettelyyn liittyviä palveluita: neuvovat, edustavat asiakkaita esikäsittelyssä...
Farmasialaki säätelee reseptilääkkeiden ja reseptivapaiden lääkkeiden tuotantoa, jakelua, markkinointia ja rekisteröintiä. Lääkelaki säätelee terveysalan asioita, lakimiehillämme on kokemusta lääketieteellisiä laitteita toimittavien yritysten konsultoinnista yksityis- ja budjettiasiakkaille....
Energialaki kattaa energialähteiden – veden, sähkön, kaasun, öljyn ja muiden resurssien – käytön sekä energia-alalla toimivien yritysten sääntelyn. Asianajajamme tarjoavat seuraavat palvelut: Energiankäyttöneuvonta, projektirahoitus ja -kehitys, energiakauppa ja -toimitus, energia...
Ympäristönsuojelu on erittäin tärkeä tehtävä nykyisten ja tulevien sukupolvien elämänlaadun kannalta. Siksi ympäristöoikeus on tällä hetkellä yksi nopeimmin kehittyvistä oikeuden aloista sekä EU:ssa että Liettuassa. Viime aikoina erittäin tärkeä prosessi on ollut Liettuan harmonisointi...
EU:n lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti: se keskittyi alun perin sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja laajeni myöhemmin sellaisille aloille kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikka, rajavalvonta, turvapaikka- ja viisumiasiat, poliisi, oikeuslaitos ja paljon muuta. Jälkimmäisillä aloilla päätökset tekevät yleensä hallitustenväliset...
Rahoitus- ja pankkioikeus on oikeudenala, joka sisältää yritysten ja projektien rahoituksen, pankki- ja osakemarkkinat. Asianajajamme tarjoavat seuraavia rahoitus- ja pankkilakipalveluja Vilnassa ja Liettuassa: konsultoi ja avustaa erilaisten rahoitustapahtumien ja -suunnitelmien valmistelussa: alkaen...
Vakuutussuhteisiin kuuluvat henki- ja vahinkovakuutussopimussuhteet, jälleenvakuutusoikeudelliset suhteet, vakuutusyhtiöiden hallinto, valvonta ja rahoitus sekä vakuutustoiminnan valtion valvonta. Vakuutuslaki kattaa myös vakuutusyhtiöiden perustamisen, toimilupien...
MAAHANMUUTTO, VIISUMI JA KANSALAISUUS Koska Liettua on osa Schengen-aluetta, asianajotoimistomme asianajajat auttavat kutsujen, Schengen-viisumien, elin- ja työlupien sekä EU-kansalaisuuden hankinnassa.
Immateriaali- ja tietotekniikan alaan kuuluvat tekijänoikeuksiin, keksintöihin, tavaramerkkeihin, sähköiseen kaupankäyntiin, televiestintään, henkilötietosuojaan ja niihin liittyvään lainsäädäntöön liittyvä neuvonta. Asianajajamme tarjoavat seuraavia immateriaalioikeuksiin ja tietoihin liittyviä palveluita...
Työoikeus on oikeusala, joka säätelee työntekijän ja työnantajan välisiä suhteita ja niihin liittyviä asioita. Asianajajamme tarjoavat seuraavat työoikeuteen liittyvät palvelut: konsultoivat ja edustavat asiakkaita yksilöllisissä ja kollektiivisissa työsuhteissa; avustaa työelämän ongelmien ratkaisemisessa...
Kansainvälinen yksityisoikeus säätelee oikeussuhteita ulkomaisen elementin kanssa. Meillä on kokemusta kansainvälisten riita-asioiden ja kansainvälisten siviilioikeudenkäyntien asioista. Sulautumis- ja yritysostolakikäytäntö sisältää yritysten ostoon, yksityistämiseen, hankintaan ja luovuttamiseen liittyvän avun...
Kiinteistöoikeuteen kuuluvat kiinteistöihin liittyvät liiketoimet, kiinteistön käyttö ja hoito, aluesuunnittelu, rakentaminen ja niihin liittyvä lainsäädäntö. Asianajajamme tarjoavat seuraavat kiinteistöoikeudelliset palvelut: neuvovat asiakkaita kiinteistöjen rakenteessa, osto-myynti, vuokra- ja muut...
Liikenne on yksi Liettuan suurimmista, tärkeimmistä ja voimakkaimmin kehittyvistä talouden aloista. Yhteinen liikennepolitiikka on yksi EU:n prioriteeteista. Liettuan osallistuminen kansainvälisiin liikennealan sopimuksiin ja yleissopimuksiin, joiden tarkoituksena on yhtenäistää kansainvälisen...

LawFirm.Limited on työskennellyt vuodesta 2000 Liettuan pääkaupungissa Vilnassa. Tarjoamme korkeatasoista lakipalvelua liettualaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Liettuan Vilnassa sijaitseva asianajotoimistomme seuraa erittäin tarkasti kaikkia ammattimme kehityksen suuntauksia Euroopassa. Meillä on myös edustajat Liettuan satamakaupungissamme Klaipedassa ja Liettuan toiseksi suurimmassa kaupungissa Kaunasissa.

Asiakkaiden konsultointi monilla lain aloilla

Asianajotoimiston pääperiaate on asiakkaiden neuvonta monilla oikeuden aloilla. Olemme asettaneet etusijalle, että asiakkaidemme ei tarvitse miettiä, mistä löytää oikea henkilö ratkaisemaan ongelmiaan - asiakkaamme tietävät, että asianajajat ovat aina valmiita auttamaan heitä.

Asiakkaiden edustaminen tuomioistuimessa

Oikeudellinen riita on luonnollinen osa modernia yhteiskuntaa ja jokaisella on perustuslaillinen oikeus puolustaa etujaan tuomioistuimessa. Oikeusjärjestelmä on kokoelma tiukasti muotoiltuja menettelyjä ja vaatii siten asianmukaisia ​​taitoja ja kokemusta. Asianajajien laatu on erityisen tärkeää, koska sen puute voi johtaa kielteiseen lopputulokseen riita-asioissa tuomioistuimessa. Asianajotoimistolla on laaja kokemus asiakkaan etujen edustamisesta siviili-, rikos- ja hallintoasioissa kaikissa oikeusasteissa.​

Sopimusten ja muiden juridisten asiakirjojen valmistelu

Suurin osa oikeudellisista riita-asioista liittyy tavalla tai toisella sopimussuhteisiin. Siksi on välttämätöntä laatia sopimukset siten, että osapuolten oikeudet ja vastuut määritellään riittävän selkeästi ja kaikki sovellettavat säädökset huomioidaan. Optimaalisen ratkaisun saavuttamiseksi ja myös mahdollisten oikeudellisten riitojen välttämiseksi tulevaisuudessa, on tarpeen turvautua asianajajan palveluihin sopimuksia tai muita oikeudellisia asiakirjoja laadittaessa. Asianajotoimistolla on laaja kokemus kaikenlaisten juridisten asiakirjojen laatimisesta yksinkertaisista vetoomuksista valtion virastoihin monimutkaisiin sopimuksiin.

Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle parhaan verkkokokemuksen. Hyväksymällä hyväksyt evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.

Scroll to Top