Doprava

Doprava je jednou z největších, nejdůležitějších a intenzivně se rozvíjejících oblastí hospodářství v Litvě. Společná dopravní politika je jednou z priorit EU. Pro členství Litvy v EU je důležitá účast Litvy v mezinárodních smlouvách a úmluvách v oblasti dopravy směřujících ke sjednocení pravidel dopravy na mezinárodní úrovni.

Dopravní právo je právní odvětví upravující různé smlouvy o přepravě cestujících a věcí, právní postavení pracovníků v dopravě, celní řízení při přepravě zboží, občanskoprávní odpovědnost nákladních dopravců atd. Vzhledem k významu dopravního práva věnují naši právníci zvláštní pozornost na subjekty dopravního práva — dopravci, odesílatelé, příjemci, právní vztahy cestujících, odpovědnost.

Naši právníci podnikového práva poskytují následující služby související s dopravním právem ve Vilniusu a Litvě:

  • poskytovat poradenství týkající se přepravy cestujících a zboží na místních a mezinárodních trasách po silnici, železnici, moři a letecky, jakož i spediční a agenturní;
  • navrhovat a revidovat dohody, konzultovat vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy upravující dopravu;
  • zpracovávat právní stanoviska k uplatnění a omezení a zproštění občanskoprávní odpovědnosti dopravce a rozdělení občanskoprávní odpovědnosti mezi účastníky přepravy;
  • zastupuje naše klienty u soudů a rozhodčích řízení.

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online zážitek. Souhlasem souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.

Přejděte na začátek