Právo životního prostředí

Ochrana životního prostředí je velmi důležitým úkolem pro kvalitu života současné i budoucí generace. Právo životního prostředí je proto v současnosti jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí práva jak v EU, tak v Litvě. V poslední době je velmi důležitým procesem harmonizace litevského práva s právem EU a problémy s hodnocením dopadů na životní prostředí. Harmonizační proces je důležitý nejen při transpozici pravidel EU do vnitrostátního práva, ale také při jejich zavádění do praxe. V Litvě jsou v současné době dodržovány všechny zásady práva životního prostředí EU: vysoká úroveň ochrany životního prostředí, opatrnost a preventivní opatření, zdroj škod, „znečišťovatel platí“, integrace, udržitelný rozvoj atd.

Naši právníci podnikového práva poskytují následující služby související s právem životního prostředí ve Vilniusu a Litvě:

  • podílet se na realizaci ekologických projektů vypracovaných mezinárodními organizacemi a organizacemi EU;
  • poskytovat poradenství místním a mezinárodním společnostem v otázkách práva životního prostředí;
  • analyzovat legislativní akty a provádět kontroly souladu s legislativou EU a mezinárodní legislativou a připravovat návrhy legislativních aktů;
  • poskytuje poradenství mezinárodním finančním organizacím pracujícím na ekologických projektech v Litvě.

Náš tým environmentálního práva vznikl přímo v reakci na stále se zvyšující potřeby našich klientů. Naši odborníci mají právnické tituly na litevských a zahraničních univerzitách a získali další kvalifikaci prostřednictvím místních a mezinárodních specializovaných školicích programů a spolupracujících s nejlepšími evropskými specialisty v oblasti práva životního prostředí.

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online zážitek. Souhlasem souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.

Přejděte na začátek