Řešení sporů

Litigační a rozhodčí právo zahrnuje soudní a mimosoudní spory, vyjednávání (alternativní způsoby řešení sporů), soudy všech stupňů a rozhodčí řízení.

Naši právníci poskytují následující služby související se soudními spory a arbitráží:

  • poskytovat poradenství, zastupovat klienty v přípravných sporech, jednáních a alternativních procesech řešení sporů;
  • poskytovat poradenství, zastupovat klienty a obhajovat je u soudů všech stupňů a rozhodčích řízení, jak národních, tak mezinárodních, i ve vztazích s jinými fyzickými a právnickými osobami;
  • zastupovat klienty u Ústavního soudu Litevské republiky ve sporech o dodržování ústavy;
  • poskytovat vysoce kvalitní právní pomoc ve sporech o soulad vnitrostátního práva s právem EU;
  • zastupovat zájmy klientů u Evropského soudního dvora, Soudu první instance, Evropského soudu pro lidská práva, institucí pro řešení sporů při Světové obchodní organizaci a dalších mezinárodních orgánů pro řešení sporů;
  • navrhovat a připravovat procesní dokumenty, závěry, žaloby, formulovat taktiku a strategii řešení sporů, poskytovat poradenství v různých otázkách soudního a rozhodčího řešení sporů;
  • poskytovat pomoc související s uznáváním a plněním rozhodnutí cizích států a arbitráží a zastupovat zájmy klientů v konkurzních řízeních;
  • poskytovat právní pomoc související s prováděním soudních rozhodnutí, zastupovat klienty v procesu implementace.

Naši kvalifikovaní právníci v oblasti firemního práva mají zkušenosti se soudním a rozhodčím právem, disponují vysokou kompetencí v pravidlech místního, evropského i mezinárodního soudního a rozhodčího práva.

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online zážitek. Souhlasem souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.

Přejděte na začátek